KP2, Thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận